Alenka v chýši mimů

Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti na oboru výtvarného zpracování keramiky a porcelánu. V tomto odvětví se nyní nově začíná realizovat v oblasti šperku, který aktuálně vzniká jako její maturitní práce. Co se týče budoucích realizací, ráda by se rozvíjela právě v oblasti (především) porcelánových užitkových výrobků kladoucí důraz na osobitý design, který by se v budoucnu uplatňoval i v oblasti šperků a doplňků. Ve své tvorbě se věnuje převážně kresebnému zpracování lidské psychiky zobrazující určitý problém, slovních hříček či myšlenek přicházejících na základě vnímání různých podnětů. Dále pak zpracovává kresby navrhující kostýmy či rovnou svébytné charaktery (např. do příběhů různých druhů, ať už do her, komiksů...) Animace (konkrétně forma stop motion), básně a umělecký text se také místy objevují v autorčině tvorbě. Hlavními zdroji inspirace pro veškerou její tvorbu je její osobité vnímání okolních vjemů a dění a vnitřní svět diametrálně se odlišující od toho reálného. Členem Chaoscompany od roku 2022.

na tufestu !