Marek Hnila

Marek Hnila (*1995) je český spisovatel, fotograf a performer.
Mezi jeho literární díla patří knihy Správná věc, Bratříček a Mezi dobrem a zlem.

Obor střední a později vysoké školy si vybral především kvůli vizi snazšího pracovního uplatnění. Nikdy totiž nebyl vychováván k víře, že kulturou se dá uživit. Už během studia psal krátké povídky. Jednou z jeho prvních povídek byla povídka s názvem Cena, která byla později vydána jako elektronická kniha. Cena se během jednoho měsíce dostala mezi 10 nejoblíbenějších titulů, které byly v roce 2014 v Městské knihovně v Praze nabízeny.
V roce 2015 napsal povídku Kdo Velí Mimo Záznam. Tuto filozoficko-politickou alegorii si přečetl spisovatel a nakladatelský redaktor Vladimír Páral a napsal na ni osobně pozitivní kritiku.

Navzdory své samotářské povaze pořádal koncerty, výstavy, performance. Když pak jako obchodník začal rozlišovat mezi komerčním a uměleckým světem, ukončil studium, podal výpověď v zaměstnání a v roce 2017 založil nakladatelství, kde vydal svou první tištěnou knihu Bratříček.

Založil kulturní sdružení autorů tvořících tzv. čistou kulturu. Filozofie takového spolku spočívá především v lartpourlartismu (umění pro umění).

Markovi fotografické práce najdete na jeho instagramu .