Petr Zlamal

Petr Zlamal (*1949) je malíř, kreslíř a autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby žijící a působící ve Šternberku. Jako mimořádně nadaný syn malíře Wilhelma Zlamala poprvé vystavoval ve 14 letech. Studium na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru monumentální malby prof. Arnošta Paderlíka úspěšně dokončil v roce 1974. V 90. letech 20. století byl spoluzakladatelem nadace ŠIPS a iniciátorem sympozií v augustiniánském klášteře ve Šternberku. Těmito mezinárodními sympozii prošlo na 120 umělkyň a umělcům z celého světa. S německým malířem Waterem Kernem obdobný projekt organizoval v Teplé u Mariánských Lázní. Dvě desítky let byl aktivním členem UVU Olomoucka. V rodném Šternberku se zasloužil o realizaci mnoha výstav v již zaniklé Galerii Šternberk. V roce 2009 získal Cenu města Šternberk za významné dílo v oblasti výtvarného umění.

zdroj : Wikipedie