Radomír Bárta

Narozen 16. 6. 1958, žák pana Zeleného z brněnské Školy uměleckých řemesel. Ví, že čím větší klade materiál odpor, tím niternější a intenzivnější je prožitek odhalováni tajemství hmoty, která – zejména pokud jde o kámen a kov – nevydá nic zadarmo. Samozřejmě, Bárta je primárně kovářem, tedy člověkem přetvářejícím kovy, ale zároveň si uvědomuje, že v přírodě kolem nás byly nejprve nerosty (kameny), z nichž jen některé (jako pyrity) se dají přetvořit silou ohně.

Pomineme-li tedy Bártovy práce vysloveně užitné, jeho umělecké kreace se pohybují mezi tvarem minuciózního šperku a stejně precizně zkomponovanou a opracovanou plastikou, jejímiž východisky jsou železo, nerez, kámen a někdy dřevo. Formální dokonalost nejlépe vypovídá o složitě vrstveném obsahu Bártových děl.


Radomír Bárta je umělec, který dokáže materiálu (resp. materiálům) naslouchat (otázkou je, kdo či co je před započetím práce prvotní, provokující, inspirující – hmota, nebo tvůrce?), ztotožnit se s ním a vydobýt z něj různými postupy maximum na cestě od neživosti k živému a od nehybnosti k dynamice. Jeto proces výsostně umělecký, ale podepřený plným zvládnutím řemesla, proces, který tvůrci i následnému uživateli (vlastníkovi) díla dává uspokojení a podněcuje ho k neustále novým a novým konečným interpretacím.
(Doc. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.)