Veronika Czimmermann

Veronika je výtvarnice a ilustrátorka. Vystudovala učitelství na Univerzitě Palackého v Olomouci a anglistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Malbě a ilustraci se profesionálně věnuje od roku 2012 ve svém výtvarném studiu v Hrušovanech u Brna. Na Tufest přináší kolekci akrylových pláten, která odrážejí principy vnímamosti, smyslnosti a otevřenosti, jež slouží jako vstupní brána ke svému vlastnímu středu, síle, esenci. Tyto principy jsou často symbolizovány vyobrazením žen expresivními a výrazně barevnými akrylovými tahy štětcem. Síla autentického vyjádření, odvaha a rebelování sama proti sobě, vystavení se pravdě a zranitelnosti, tím vším je tvorba Veroniky nasycena.

Veronika je umělcem, který miluje jít "dovnitř" a potkávat se odrazem vlastního bytí, z něj pak tvořit a žít. Tento zdroj je dostupný každému a je možné se s ním potkávat v mnoha formách. Třeba právě prostřednictvím umění, spontánního tance, meditace. Kromě své výstavy Veronika povede 9.9. v rámci Tufestu 2023, 2,5 hodinovou zážitkovou dílnu, kde se prostřednictvím tance spojíte sami se sebou a toto spojení využijete k vytvoření autentické akrylové malby na plátně. Dílna je koncipována jako bezpečný prostor, ve kterém je podporováno zkoumání, experiment, objevování a uvolnění se. Toto podporuje samotný tvořivý autentický projev, který předchází jakékoli výtvarné techniky.

O podrobnostech ohledně dílny (workshopu), způsobu přihlášení a ceně budeme včas informovat.