Veronika Viola Kočiříková

Veronika Viola Kočiříková je ilutstrátorka a malířka. Ve své tvorbě se věnuje transcendentálních zážitkům, snům a světelných jevům, které dlouhodobě pozoruje, zaznamenává a archivuje do svých skicáků. Po studiích na vysoké škole se několik let věnovala živému umění v krajině, což ji dovedlo až k tomu, že se stala zakladatelkou ekologické farmy na kraji Olomouce. Na pár let se tak její tvorba přenesla do pěstování nespočtu druhů květin, zeleniny a stromů. Dnes se znovu navrací ke své umělecké tvorbě, hledá formy, které ji zajímají, vrátila se k akvarelu a drobným ilustracím a po nocích tvoří nový obraz svého vidění světa.

Výstavu Violy budete moci spatřit od 17.6.2023 v klášteře.