Vítězslav Novák

Zrození v rytmu : Příběh Vítězslava začíná v hlubinách legendárního Jazzklubu Moravia v Mariánském Údolí. Zde, v rytmu improvizací a svobody tvorby, se v letech 1982 až 1986 rodí jeho umělecká duše. Vítězslav se ponořuje do světa audiovizuálních happeningů, kde se vlastní diapozitivy a filmové experimenty stávají jeho štětci a plátny. Toto období zrání a objevování klade pevné základy pro jeho další cestu. 

Temná komora a zrození stínů: Na počátku 90. let se Vítězslav uchýlí do ticha temné komory. Zde, v komorní atmosféře, oživuje předem připravené předlohy a promítá je na fotopapír či plátno. Rodí se tak obrazy plné stínů a tajemství jakoby fotografie bez fotoaparátu. Tato fascinace světlem a stínem otevírá dveře k dalším etapám tvorby. 

Svět digitálních snů: Příchod výkonných počítačů otevírá Vítězslavovi novou dimenzi. Principy počítačové tvorby, s nimiž se setkává v jejich rané fázi, nacházejí ozvěnu v jeho kresbách na filmovém materiálu. Počítač se stává nástrojem, s jehož pomocí Vítězslav oživuje vize z minulých etap a otevírá dveře k nekonečným možnostem vyjádření. 

Nekonečná paleta tvorby: Dnes Vítězslav s nadšením zkoumá fascinující svět digitálních technologií. Počítačové programy mu umožňují naplňovat vize, které v něm dřímaly po celou dobu jeho umělecké odysey. V jeho tvorbě se otevírají dveře k novým formám vyjádření, materiálům a nepoznaným světům. Věnuje se i zvukovým experimentům s počítačovou podporou, které v budoucnu hodlá propojit se svými obrazy a videoklipy. Tak posouvá hranice pestré umělecké tvorby a otevírá cestu k novým fascinujícím zážitkům. Příběh Vítězslava zaznívá jako oslava neustálého tvůrčího ducha a poutavého putování za uměleckým výrazem. 

Na Tufestu 2024 Vám Vítězslav představí svou současnou tvorbu.