Juraj Sosna

Juraj Sosna studoval v letech 2002–2006 fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. V letech 2009–2012 pak studoval obor Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ na Katedře VV Pedagogické fakulty UP v Olomouci. V roce 2014 absolvoval studijní pobyt na Queensland College of Art v australském Brisbane a v roce 2015 na College of Education, Health and Human Development v novozélandském Christchurch. v roce 2016 obdržel titul Ph. D. za dizertační práci Digitální fotografie ve VV na KVV PdF UP. Zorganizoval přes 40 fotografických dílen u nás i v zahraničí. Ve volné tvorbě převažuje zájem o dokumentární fotografii a konceptuální umění s důrazem na procesualitu a performativitu. V poslední době se věnuje technice kyanotypie. Od roku 2013 je zastoupen ve sbírkách Photographic Museum of Humanity v Bologni a Muzea Umění v Olomouci. Pravidelně vystavuje a publikuje. 


Na Tufestu 2023 představí Juraj dvě malé série svých kyanotypů , z cyklů Naturalia (2017, 2018) a Flores sacri (2021)