Just Martin

Martin Kurek se věnuje převážně videotvorbě a fotografii. Dále experimentuje s různými technikami a styly videa. Oblíbenými fotografickými tématy jsou například krajina, portrét, streetart a město. Z videotvorby je to například proces zhotovení street art-u, dále umělecká a cestovní videa. Snaží se posouvat své znalosti v oblasti vizuálních efektů. Zajímá se také o 3D modelování, mimo jiné i spojení právě počítačové grafiky s videem. Studuje aplikovanou informatiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, což částečně souvisí s jeho zálibou tvořit digitální umění. Navázal spolupráci s UP, pro niž točí a zpracovává videa z nejrůznějších akcí. Jeho tvorba vzniká převážně na základě pravidelného vymýšlení videí, se kterými se poté zapojuje do videosoutěží. Členem Chaoscompany od roku 2019.

na tufestu !