Rosťa Czudek

Rostislav Czudek pochází ze Šternberka. Je čerstvým absolventem Střední školy designu a módy v Prostějově v oboru užité malby a designu interiéru po vedením MgA. Adély Jánské a později Mgr. Lubomíra Otiska.

Ve své tvorbě stihnul vyzkoušet více žánrů, počínaje zkouškami zátiší a perspektivy přes realistickou figurální malbu až po abstrakci, které se v poslední době věnuje nejvíc. Experimentuje s malbou a rozšiřuje ji o další média jako je pastel, spray, našívání látek a krajkových záclon nebo aplikace barevných kamínků.

Tématem Rosťovi tvorby bývá převážně sexualita. Zajímá se o gendrové role ve společnosti. Připadne mu absurdní označování věcí za čistě mužské a ženské a sám zkoumá sexualitu jako spektrum.


Na letošním tufestu představí Rostislav svoji maturitní práci, sérii na téma "Tělo". Instalaci vytváří ve spolupráci se spolužačkou Nikolou Štoplovou, která představí ve stejné místnosti i svoje maturitní práce na stejné téma.

Touto výstavou bychom vám rádi představili velmi nadějnou mladou krev šternberského umění.